Generalforsamling

Den årlig Generalforsamling afholdes i klubhuset på Baggesgårdvej

Torsdag den 19/1 2023 kl. 19.30

Forening vil traditionen tro være vært med kaffe, brød samt lagkage og medbring gerne dine jagttrofæer fra 2022. Evt. forslag som ønskes drøftet på dagsordenen, bedes sendes senest 1/1 2023 til sdrommejagtforening@gmail.com  

 

**********************************************************************************

Jagt Gl. Skovsende

Næste jagt afholdes 8/1 2023 kl. 10

Tilmelding er muligt mellem den 19/12 og 7/1, tilmelding til Ulrik Baunsgård på fam.baunsgaard@paradis.dk                                         eller tlf. 5134 7406, man er først tilmeldt når man har fået svar tilbage

**********************************************************************************

 

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/