Kontingent priser

Kontingent bliver årligt vedtaget på generalforsamlingen

Kontingentsatser for 2024
Ordinær 877 kr
Junior 0-15 år 135 kr
Ungdom 16-25 år 480 kr
Senior (folkepensionister) 562 kr
Husstand 480 kr
Ekstraordinær 134 kr
Kursistmedlem 1.år 0 kr

Alle kontingenterne opkræves af Danmarks Jægerforbund

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/