Sdr Omme Jagtforening har mulighed for riffelskydning på Hjemmeværnsbanen på Omme Landevej

Riffeludvalget:

Aksel Herlev tlf. 2125 1958

Henrik Herlev tlf. 2395 1417

Martin Dupont tlf. 6120 0046

 

HUSK ingen skydning uden medbragt jagttegn og våbentilladelse.

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/