Flugtskydningsbanen har til huse på Baggesgårdsvej, dog er den officielle adresse Tolvalenvej 9.

I Jagtforeningenn er der et flugtskydningsudvalg der passer skydebanen. Flugtskydningsudvalget består af følgende personer.

Tonny Bruun tlf. 2240 1993

Svend Erik Gejl tlf. 4076 7142

Carl Bo Jørgensen tlf. 3066 0087

Julin Kviesgård tlf. 2145 5296

Dennis Helle Pedersen 2530 2135

Morten Bruun tlf. 2328 1102

Der skydes hver torsdag fra kl. 19,00 - 21,00 frem til udgangen af september

 

 

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/