Flugtskydningsbanen er placeret ca. 2 km vest for Sdr. Omme.  Til kørsel fra Juellingsholmsvej,  hvor der også er opsat skilte mod banen. 

Bruges der navigation, skal du køre efter nedestående adresse:
Baggesgårdvej 5
7260 Sdr. Omme

kort_flugtskydning.JPG

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/