GENERALFORSAMLINGEN ER AFLYST

Pga. de sidste dages udvikling af COVID19 situationen i Billund Kommune, har bestyrelsen valgt at aflyse Generalforsamlingen. Der vil  blive indkaldt til ny dato med det samme bestyrelsen har planlagt dette.

Generalforsamling

Efter vedtægterne afholdes der ordinær generalforsamling i klubhuset på baggesgårdsvej

Torsdag den 20. Januar 2022 kl. 19.30

Dagsorden for mødet kan downloades her og evt. forslag der ønskes drøftet på generalforsamlingen skal være informeret til bestyrelsen på sdrommejagtforening@gmail.com senest fredag den 9/1 2022

Forening er som traditionen tro vært ved kaffe, brød samt lagkage. Alle er velkommen til at medbringe trofæer/opsatser fra 2021 til denne aften.

Ny ”huskeseddel 2022” vil blive udleveret på generalforsamlingen, men kan allerede downloades her på hjemmesiden.

Vi følger COVID19 reglerne fra Danmarks jægerforbund og opfordre alle til at have et gyldigt corona pas samt taget en hjemmetest før man møder op. Udviser man de mindste symptomer eller tegn på COVID19 -  blive venligst hjemme. 

*****************************************************************************

Medlemsjagt, Gl. Skovsende

Sæsonens sidste jagt blev afholdt i Gl. Skovsende den 9/1 hvor 19 deltagere havde trodset sne, regn og kulde og var mødt op.

Der blev set en del vildt i skoven, men desværre lykkedes det ikke at få noget på paraden på trods af et par forsøg til snepperne og et enkelt forsøg til en hare. Så der efterlades noget til avlen.

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/