Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Forslag der ønskes behandlet på generalforsamingen den 16/1

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal aflevere til formanden senest tirsdag den 1/1 2014.